Hệ thống tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ngày hiệu lực
1

Cong tac lơn

(Ban hành: 01/09/2020)

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC LỚN NĂM HỌC 2020-2021

05/09/2020
2

Lich CT nam hoc 2019-2020

(Ban hành: 05/09/2019)

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC LỚN NĂM HỌC 2019-2020

05/09/2019
3

123/QĐ-GDTX,TH&NN

(Ban hành: 10/10/2019)

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ

10/10/2019
1

1389/SGDĐT-TCCB

(Ban hành: 21/10/2019)

Hướng dẫn quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/10/2019
2

27/HD-SGDĐT

(Ban hành: 03/05/2018)

Hướng dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

20/10/2019
3

304/QĐ-SGDĐT

(Ban hành: 16/06/2019)

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của
Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình

16/06/2019
1

42/2019/QĐ-UBND

(Ban hành: 29/10/2019)

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình

14/11/2019
2

75/KH-UBND

(Ban hành: 30/05/2019)

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 63/KH-UBND về thực hiện "Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 tỉnh Ninh Bình" thực hiện trong giai đoạn 2019-2025

30/05/2019
3

06/TB-TĐKT

(Ban hành: 26/09/2017)

TB mức tiền thưởng của Thi đua - Khen thưởng (theo NĐ91/CP)

26/09/2017
1

821/QĐ-BGDĐT

(Ban hành: 23/03/2020)

Quyết định về quản lý, in ấn, cấp phát VB, CC

23/03/2020
2

20/2019/TT-BGDĐT

(Ban hành: 26/11/2019)

Thông tư bãi bỏ quy định kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học theo chương trình GDTX tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT

05/01/2020
3

QĐ-BGDĐT

(Ban hành: 10/05/2016)

Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung 6 bậc dành cho Việt nam

10/05/2016
1

03/2014/TT-BTTTT

(Ban hành: 10/03/2014)

Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

10/03/2014
1

ND-120-2020

(Ban hành: 07/10/2020)

Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

01/12/2020
2

107/2020/ND-CP

(Ban hành: 14/09/2020)

Quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

25/11/2020
3

30/2020/NĐ-CP

(Ban hành: 04/03/2020)

Nghị định về công tác Văn thư và thể thức trình bầy

04/03/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây