Hệ thống tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ngày hiệu lực
1

Cong tac lơn

(Ban hành: 31/08/2022)

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC LỚN NĂM HỌC 2022-2023

31/08/2022
2

123/QĐ-GDTX,TH&NN

(Ban hành: 10/10/2019)

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ

10/10/2019
3

Mẫu giấy đi đường

(Ban hành: 31/05/2019)

Mẫu giấy đi đường

31/05/2019
1

400/TB-SGDĐT

(Ban hành: 02/11/2016)

Thông báo Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình đủ điều kiện thi cấp chứng chỉ CNTT

02/11/2016
2

1389/SGDĐT-TCCB

(Ban hành: 21/10/2019)

Hướng dẫn quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/10/2019
3

27/HD-SGDĐT

(Ban hành: 03/05/2018)

Hướng dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

20/10/2019
1

41/2021/NQ-HĐND

(Ban hành: 28/07/2021)

Quy định mức thu học phí GDMN, PT, GDTX trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

28/07/2021
2

39/2021/NQ-HĐND

(Ban hành: 28/07/2021)

Quy định các khoản thu ngoài học phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

28/07/2021
3

37/2021/NQ-HĐND

(Ban hành: 28/07/2021)

Chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

28/07/2021
1

4028/BGDĐT-GDTX

(Ban hành: 10/09/2022)

V/v hướng dẫn thực hiệnChương trình
GDTX cấpTHPTnăm học 2022-2023

10/09/2022
2

12/TT-BGDĐT

(Ban hành: 04/04/2021)

Thông tứ 12/TT-BGDĐT về chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ SP cho giáo viên THCS, THPT

21/04/2021
3

10/2021/TT-BGDĐT

(Ban hành: 04/04/2021)

Thông tư 10/2021/TT-BDGĐT về ban hành Quy chế hoạt động Trung tâm GDTX

21/05/2021
1

03/2014/TT-BTTTT

(Ban hành: 10/03/2014)

Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

10/03/2014
1

ND-120-2020

(Ban hành: 07/10/2020)

Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

01/12/2020
2

107/2020/ND-CP

(Ban hành: 14/09/2020)

Quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

25/11/2020
3

30/2020/NĐ-CP

(Ban hành: 04/03/2020)

Nghị định về công tác Văn thư và thể thức trình bầy

04/03/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây